Učitavanje podataka o poslovnici

Vaše mišljenje nam je važno

Želimo vam pružiti mogućnost najbolje kupnje – da kod nas pronađete sve što tražite:
od svježine i kvalitete, preko  izbora i povoljnih cijena do ljubaznih djelatnika i dobre usluge.

Ocijenite našu trgovinu i osvojite nagradu.

Anketu možete ispuniti neograničeni broj puta.

U nagradnoj igri možete sudjelovati jednom u kalendarskom mjesecu.

Slijedeći mjesec, naravno, možete ponovno sudjelovati.

Anketa

Tvoja poslovnica
Po završetku ankete možete sudjelovati u nagradnoj igri.

Pravila nagradne igre

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10), Kaufland Hrvatska k.d., Donje svetice 14, 10000 Zagreb, OIB 47432874968, donosi sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE
"Online feedback“

 

Članak 1. Priređivač
Priređivač nagradne igre je Kaufland Hrvatska k.d., Donje Svetice 14, 10000 Zagreb, OIB 47432874968.

Članak 2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra se provodi od 15. svibnja 2022. do 30. travnja 2023. na internetskoj stranici trgovačkog lanca Kaufland (www.kaufland.hr).

Članak 3. Svrha nagradne igre
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje popune online anketu na web stranici feedback.kaufland.hr. Online obrascu za sudjelovanje u nagradnoj igri mogu pristupiti isključivo putem linka koji se korisniku prikazuje po završetku ispunjavanja ankete.

Sudionik se prijavljuje popunjavanjem navedenog online obrasca na internetskoj stranici www.kaufland.hr (potrebno je upisati ime i prezime, adresu i e-mail adresu). U navedenom razdoblju iz članka 2.  sudionici mogu sudjelovati od 0.00 do 24.00 sata popunjavanjem prijavnog obrasca i prihvaćanjem uvjeta sudjelovanja. Broj prijava ograničen je na jednu prijavu mjesečno.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri
Pravo na sudjelovanje imaju sve punoljetne fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Članak 6. Nagradni fond
Nagradni fond sastoji se od:

 • 600 x poklon-kartica za kupnju u Kauflandu u vrijednosti 200,00 kn (26,54 €) s uključenim PDV-om

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 120.000,00 kuna.

Priređivač je obvezan uplatiti Crvenom križu Republike Hrvatske iznos sukladan Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (čl. 17.) i Zakonu o igrama na sreću (čl. 69. st. 8.).

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika
Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se u 12 krugova, i to na sljedeći način:

 • Za sve prijave u periodu od 15.5.2022. do 31.5.2022. izvlačenje će se održati 1.6.2022. Nagradni fond za navedeni period je: 50 x poklon-kartica za kupnju u Kauflandu u vrijednosti 200,00 kn (26,54 €) s uključenim PDV-om
 • Za sve prijave u periodu od 1.6.2022. do 30.6.2022. izvlačenje će se održati 1.7.2022. Nagradni fond za navedeni period je: 50 x poklon-kartica za kupnju u Kauflandu u vrijednosti 200,00 kn (26,54 €) s uključenim PDV-om
 • Za sve prijave u periodu od 1.7.2022. do 31.7.2022. izvlačenje će se održati 1.8.2022. Nagradni fond za navedeni period je: 50 x poklon-kartica za kupnju u Kauflandu u vrijednosti 200,00 kn (26,54 €) s uključenim PDV-om
 • Za sve prijave u periodu od 1.8.2022. do 31.8.2022. izvlačenje će se održati 1.9.2022. Nagradni fond za navedeni period je: 50 x poklon-kartica za kupnju u Kauflandu u vrijednosti 200,00 kn (26,54 €) s uključenim PDV-om
 • Za sve prijave u periodu od 1.9.2022. do 30.9.2022. izvlačenje će se održati 3.10.2022. Nagradni fond za navedeni period je: 50 x poklon-kartica za kupnju u Kauflandu u vrijednosti 200,00 kn (26,54 €) s uključenim PDV-om
 • Za sve prijave u periodu od 1.10.2022. do 31.10.2022. izvlačenje će se održati 2.11.2022. Nagradni fond za navedeni period je: 50 x poklon-kartica za kupnju u Kauflandu u vrijednosti 200,00 kn (26,54 €) s uključenim PDV-om
 • Za sve prijave u periodu od 1.11.2022. do 30.11.2022. izvlačenje će se održati 1.12.2022. Nagradni fond za navedeni period je: 50 x poklon-kartica za kupnju u Kauflandu u vrijednosti 200,00 kn (26,54 €) s uključenim PDV-om
 • Za sve prijave u periodu od 1.12.2022. do 31.12.2022. izvlačenje će se održati 2.1.2023. Nagradni fond za navedeni period je: 50 x poklon-kartica za kupnju u Kauflandu u vrijednosti 200,00 kn (26,54 €) s uključenim PDV-om
 • Za sve prijave u periodu od 1.1.2023. do 31.1.2023. izvlačenje će se održati 1.2.2023. Nagradni fond za navedeni period je: 50 x poklon-kartica za kupnju u Kauflandu u vrijednosti 200,00 kn (26,54 €) s uključenim PDV-om
 • Za sve prijave u periodu od 1.2.2023. do 28.2.2023. izvlačenje će se održati 1.3.2023. Nagradni fond za navedeni period je: 50 x poklon-kartica za kupnju u Kauflandu u vrijednosti 200,00 kn (26,54 €) s uključenim PDV-om
 • Za sve prijave u periodu od 1.3.2023. do 31.3.2023. izvlačenje će se održati 3.4.2023. Nagradni fond za navedeni period je: 50 x poklon-kartica za kupnju u Kauflandu u vrijednosti 200,00 kn (26,54 €) s uključenim PDV-om
 • Za sve prijave u periodu od 1.4.2023. do 30.4.2023. izvlačenje će se održati 2.5.2023. Nagradni fond za navedeni period je: 50 x poklon-kartica za kupnju u Kauflandu u vrijednosti 200,00 kn (26,54 €) s uključenim PDV-om

Izvlačenje će se održati u navedenim terminima u prostorijama Priređivača uz nazočnost tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira između svih zaprimljenih prijava. U izvlačenju će sudjelovati sve valjane prijave.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internetskoj stranici
www.kaufland.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada
Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 8 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba,
također uz predočenje identifikacijske isprave.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 9. Ostale odredbe
Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.kaufland.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.kaufland.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno ispunjavanjem online obrasca, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila
Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.