Učitavanje podataka o poslovnici

Vaše mišljenje nam je važno

Želimo vam pružiti mogućnost najbolje kupnje – da kod nas pronađete sve što tražite:
od svježine i kvalitete, preko  izbora i povoljnih cijena do ljubaznih djelatnika i dobre usluge.

Ocijenite našu trgovinu i osvojite nagradu.

Anketu možete ispuniti neograničeni broj puta.

U nagradnoj igri možete sudjelovati jednom u kalendarskom mjesecu.

Slijedeći mjesec, naravno, možete ponovno sudjelovati.

Anketa

Tvoja poslovnica
Po završetku ankete možete sudjelovati u nagradnoj igri.

Pravila nagradne igre

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 , 143/14 i 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Kaufland Hrvatska k.d., Donje Svetice 14, 10000 Zagreb, OIB 47432874968, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

"Online feedback“

KLASA: UP/I-460/02/23-01/175

URBROJ: 513-07-21-01-23-2

 

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Kaufland Hrvatska k.d., Donje Svetice 14, 10000 Zagreb, OIB 47432874968.

 

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi u 12 krugova u razdoblju od 8. svibnja 2023. u 00:00 do 30. travnja 2024. u 23:59 sati na službenoj internetskoj stranici Kaufland Hrvatska (www.kaufland.hr).

 

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

 

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje u razdoblju trajanja nagradne igre u cijelosti ispune online anketu na web stranici www.feedback.kaufland.hr te se prijave za sudjelovanje ispunjavanjem svojih osobnih podataka (ime i prezime, adresa, e-mail adresa) putem online obrasca na  web stranici www.kaufland.hr . Online obrascu za sudjelovanje u nagradnoj igri sudionici mogu pristupiti isključivo putem linka koji se prikazuje po završetku ispunjavanja ankete. Broj prijava ograničen je na jednu prijavu mjesečno. Prijave istog sudionika podnesene više od jednog puta u mjesecu neće se uzeti u obzir pri izvlačenju nagradne igre.

 

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje se prijave za sudjelovanje u nagradnoj igri sukladno članku 4. Pravila. Sudionik koji ispunjava uvjete sudjelovanja može sudjelovati u svakom od 12 kola nagradne igre, ali može osvojiti najviše 2 poklon kartice.  Od dana izvlačenja sudionika kao dobitnika prve poklon kartice pa do dana njegovog izvlačenja kao dobitnika druge poklon kartice mora proteći 6 mjeseci, u suprotnome sudionik gubi pravo na drugu poklon karticu.

 

Članak 6. Isključenje sudionika iz nagradne igre

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku bez obrazloženja i pružanja obavijesti sudioniku isključiti sudionika iz nagradne igre , u sljedećim slučajevima;

1.         Ako sudionik ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri iz članka 5. ovih Pravila

2..        Ako sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom sudjelovanja u nagradnoj igri

3.         Iz nekog drugog razloga za koji Priređivač procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

 

Članak 7. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

  • 600 x poklon-kartica za kupnju u Kauflandu u vrijednosti 27eura (203,43kn) s uključenim PDV-om

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 16.200 EUR (122.058,90 KN), uključujući PDV.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Iznimno, ako je nagrada  djelomično neraspoloživa uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili  otkloniti i na koje se nije moglo utjecati, Priređivač može, prema svojoj diskrecijskoj prosudbi, ponuditi zamjensku nagradu iste vrijednosti.

Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

 

Članak 8. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se u 12 krugova, i to na sljedeći način:

·         Za sve prijave u periodu od 8.5.2023. do 31.5.2023. izvlačenje će se održati 1.6.2023. Nagradni fond za navedeni period je: 50 x poklon-kartica za kupnju u Kauflandu u vrijednosti 27 EUR (203,43 kn) s uključenim PDV-om.

·         Za sve prijave u periodu od 1.6.2023. do 30.6.2023. izvlačenje će se održati 3.7.2023. Nagradni fond za navedeni period je: 50 x poklon-kartica za kupnju u Kauflandu u vrijednosti 27 EUR (203,43 kn) s uključenim PDV-om.

·         Za sve prijave u periodu od 1.7.2023. do 30.7.2022. izvlačenje će se održati 1.8.2023. Nagradni fond za navedeni period je: 50 x poklon-kartica za kupnju u Kauflandu u vrijednosti 27 EUR (203,43 kn) s uključenim PDV-om.

·         Za sve prijave u periodu od 1.8.2023. do 31.8.2023. izvlačenje će se održati 1.9.2023. Nagradni fond za navedeni period je: 50 x poklon-kartica za kupnju u Kauflandu u vrijednosti 27 EUR (203,43 kn) s uključenim PDV-om.

·         Za sve prijave u periodu od 1.9.2023. do 30.9.2023. izvlačenje će se održati 2.10.2023. Nagradni fond za navedeni period je: 50 x poklon-kartica za kupnju u Kauflandu u vrijednosti 27 EUR (203,43 kn) s uključenim PDV-om.

·         Za sve prijave u periodu od 1.10.2023. do 31.10.2023. izvlačenje će se održati 2.11.2023. Nagradni fond za navedeni period je: 50 x poklon-kartica za kupnju u Kauflandu u vrijednosti 27 EUR (203,43 kn) s uključenim PDV-om.

·         Za sve prijave u periodu od 1.11.2023. do 30.11.2023. izvlačenje će se održati 1.12.2023. Nagradni fond za navedeni period je: 50 x poklon-kartica za kupnju u Kauflandu u vrijednosti 27 EUR (203,43 kn) s uključenim PDV-om.

·         Za sve prijave u periodu od 1.12.2023. do 31.12.2023. izvlačenje će se održati 2.1.2024. Nagradni fond za navedeni period je: 50 x poklon-kartica za kupnju u Kauflandu u vrijednosti 27 EUR (203,43 kn) s uključenim PDV-om.

·         Za sve prijave u periodu od 1.1.2024. do 31.1.2024. izvlačenje će se održati 1.2.2024. Nagradni fond za navedeni period je: 50 x poklon-kartica za kupnju u Kauflandu u vrijednosti 27 EUR (203,43 kn) s uključenim PDV-om.

·         Za sve prijave u periodu od 1.2.2024. do 29.2.2024. izvlačenje će se održati 1.3.2024. Nagradni fond za navedeni period je: 50 x poklon-kartica za kupnju u Kauflandu u vrijednosti 27 EUR (203,43 kn) s uključenim PDV-om.

·         Za sve prijave u periodu od 1.3.2024. do 31.3.2024. izvlačenje će se održati 1.4.2024. Nagradni fond za navedeni period je: 50 x poklon-kartica za kupnju u Kauflandu u vrijednosti 27 EUR (203,43 kn) s uključenim PDV-om.

·         Za sve prijave u periodu od 1.4.2024. do 30.4.2024. izvlačenje će se održati 2.5.2024. Nagradni fond za navedeni period je: 50 x poklon-kartica za kupnju u Kauflandu u vrijednosti 27 EUR (203,43 kn) s uključenim PDV-om.

Izvlačenje će se održati u navedenim terminima u prostorijama Priređivača uz nazočnost tročlane komisije koja  se sastoji od zaposlenika Priređivača.  Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira između svih zaprimljenih prijava. U izvlačenju će sudjelovati sve valjane prijave zaprimljene u razdoblju trajanja nagradne igre.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internetskoj stranici
www.kaufland.hr.

 

Članak 9. Preuzimanje nagrade

Preuzimanjem nagrade ili istekom rokova za preuzimanje nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 8 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba,
uz predočenje važeće suglasnosti ovjerene kod javnog bilježnika.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, e-mail adresu Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14,  143/14 i 114/22) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

 

Članak 10. Odgovornost Priređivača

Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti. Priređivač ne preuzima odgovornost za;

-           ne(točnost), ne(istinitost) i ne(ažurnost) podataka koje pošalju sudionici nagradne igre

-           ne(funkcioniranje) interneta i web stranice Kauflanda i za posljedice ne(funkcioniranja) bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja

-           ako jedan ili više sudionika iz bilo kojeg razloga ili tehničke pogreške ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri

--           eventualne sporove oko prava na raspolaganje nagradama

Nagradna igra može se prekinuti ili otkazati u bilo kojem trenutku prema odluci Priređivača bez posebnog obrazloženja. Sudionici će o prekidu ili otkazivanju nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.kaufland.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

 

Članak 11. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.kaufland.hr prije početka nagradne igre.

 

Članak 21. Obrada osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka je Kaufland Hrvatska k.d., Donje Svetice 14, 10000 Zagreb, OIB 47432874968. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno ispunjavanjem online obrasca, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača i prihvaća da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću sudjelovanja , odnosno dodjele nagrada u ovoj nagradnoj igri.  Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.c

 

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.